Informatie voor deelnemers

1. Inschrijven

Inschrijfformulier Reglement

De inschrijfcriteria zijn ruim: alle soorten jazz zijn welkom! Naast beoordeling op techniek, compositie en originaliteit vindt de jury het ook belangrijk dat de deelnemers in de improvisaties blijk geven van kennis en begrip van de jazztraditie.

De inzending moet bestaan uit:

 • 2 stukken (via WeTransfer)
 • een digitale biografie (max. 1 A4)
 • een duidelijke digitale persfoto
 • de namen van de musici
 • de componisten van de ingezonden composities

Een deskundige jury (bestaande uit musici, programmeurs, journalisten etc.) beoordeelt de inzendingen blindfolded, dus uitsluitend op de ingezonden opnames en zonder te zijn geïnformeerd over de identiteit van de groepen en musici. De Jury selecteert 6 bands die zullen optreden tijdens de halve finale.

2. Halve finale

Tijdens de halve finale speelt elk van de geselecteerde groepen maximaal 15 minuten”. Het is verplicht om minimaal 1 eigen compositie te spelen. De halve finale jury selecteert 3 bands en het publiek kiest 1 formatie voor de finale.

3. Finale

Elke groep verzorgt een presentatie van 30 minuten, waarin minimaal 2 eigen composities zijn opgenomen. Een speciale finale jury selecteert de “Beste Groep” en ook wordt er een “Publieksprijs” uitgereikt.

4. Prijzenpakket

Naast erkenning en bruikbare ervaring strijden de finalisten van de Dutch Jazz Competition ook om een uitgebreid prijzenpakket. In samenwerking met diverse partners worden de volgende prijzen geboden:

 • Geldprijs (“Winnaars Publieksprijs en Winnaar Beste Band”) beschikbaar gesteld door Sena Muziekproductiefionds
 • Festival Tournee in de zomer volgens op de finale (Winnaar Beste Band)
 • Relevante optredens (Winnaar Publieksprijs)

5. Regelement/ Voorwaarden

De Dutch Jazz Competition wordt georganiseerd door Stichting Dutch Jazz Competition (hierna te noemen “de Stichting” ). Door het inschrijfformulier Dutch Jazz Competition te ondertekenen verklaart de inschrijver de vermelde verplichtingen te zullen nakomen en zich te houden aan de genoemde spelregels. Specifieke aanwijzingen m.b.t. halve finale en finales worden na de eerste selectie bekendgemaakt. Om de eigen identiteit van de deelnemende bands te waarborgen, kunnen zich alleen groepen inschrijven die een unieke bezetting hebben. Een individuele musicus kan dus slechts onderdeel uitmaken van één inschrijvende groep.     

 • De competitie staat open voor groepen (solisten) waarvan minstens de helft van het aantal leden in Nederland woonachtig is. Bij twijfel is het oordeel van de Stichting bindend.
 • Alleen groepen die de intentie en mogelijkheid hebben zich ‘live’ tijdens het vervolg van het concours te presenteren kunnen meedingen.
 • De groep/solist schrijft zich in voor deelname aan het evenement Dutch Jazz Competition door het inschrijfformulier Dutch Jazz Competition via het webformulier te sturen en via email (We Transfer) de 2 tracks, waarvan min. 1 eigen compositie en in totaal niet langer dan 12 min (zie punt 4), een duidelijke digitale foto van de groep/solist en een digitale biografie (niet meer dan 1x A4) met o.m de namen van de groepsleden en van de componisten van de ingezonden stukken.
 • De componist verklaart en garandeert dat de ingezonden eigen compositie geen inbreuk maakt op het auteursrecht of ander recht van derden. De inschrijving is zonder 1 van deze onderdelen niet compleet, en wordt niet in de demoselectie meegenomen. De bezetting van de deelnemende groepen mag niet wijzigen in het traject van inschrijvingen, semi-finales en finale.
 • Het concours zal bestaan uit een selectieronde waarin een commissie (door de Stichting aan te wijzen) het ingezonden materiaal beoordeelt. Vervolgens worden medio eind april (of uiterlijk begin mei) de selecties van de 8 halve finalisten bekendgemaakt. Uit de halve finales (3 en 5 juni) worden maximaal 4 groepen gekozen voor de finale. De finale vindt plaats op 10 juni in het Bimhuis Amsterdam. Selectie bij de halve finales en finale geschiedt eveneens door een door de Stichting aan te wijzen jury.
 • Het door de groep/act beschikbaar gestelde materiaal blijft eigendom van de Stichting en wordt niet teruggezonden. Het adres voor inschrijvingen is Dutch Jazz Competition, Emaus 73, 3135 JC Vlaardingen. Zie elders op deze site voor: de exacte inschrijfperiode
 • De Stichting raadt deelnemers aan hun composities te deponeren bij de vereniging Buma.
 • Maximaal 4 weken na afloop van de inschrijfperiode maakt de Stichting bekend welke groepen/solisten voor de semi-finales zijn geselecteerd. Over de jurygegevens alsmede de beslissingen van de demo-, semi-finale- en finale jury’s wordt niet gecorrespondeerd.
 • De Stichting heeft het recht het door de groep/solist toegezonden materiaal te gebruiken voor publicitaire doeleinden. De Stichting kan van de finale opnamen maken die gebruikt kunnen worden voor radio- en/of televisieuitzendingen en eventueel kunnen verschijnen op een geluids- en/of beelddrager. De Stichting verkrijgt hierbij het niet-exclusieve recht om naam, artiestennaam, logo, merk, portretten, afbeeldingen en/of biografische bijzonderheden van de groep/act te gebruiken op inlaycards, hoezen of andere verpakkingsmaterialen van evt. reprodukties en op materialen bestemd voor promotie- en publiciteitsdoeleinden die verband houden met de exploitatie van evt. reprodukties, zowel voor de finale als daarna.

6. Achtergrond

In 2000 is de Dutch Jazz Competition voor het eerst van start gegaan.
De Dutch Jazz Competition onderscheidt van andere jazzconcoursen op verschillende manieren:

 • De betrokkenheid van het ‘jazzveld’. De Dutch Jazz Competition is opgericht op verzoek van de spelers uit het veld waaronder musici, culturele instellingen, vakbonden, omroepen en podia.
 • De formule van open inschrijving, waardoor de DJC een breed scala aan jazz- en jazzcross-overstromingen presenteert uitgevoerd door startende professionals.
 • Bij selectie ontvangen alle deelnemers per muzikant per optreden de door vakbonden en auteursrechten organisaties gehanteerde gagenorm (€ 270).
 • De aandacht van de landelijke media o.m. via de media-partners Sublime FM/Dutch Jazz en NPO Radio 2 Soul & Jazz
 • De prijzen die de winnaars ten deel vallen. De combinatie van een geldprijs, tournees, participatie aan prestigieuze evenementen en de begeleiding daarin werkt als een katalysator voor de muzikale carrière van de winnaars.
 • Scouting. De pool van jazz(+)experts die als scout voor de DJC op zoek zijn naar onderscheidend talent.
 • Continuïteit. De competitie bestaat inmiddels sinds 2000.

7. Missie en hoofddoelstelling van de DJC

 • De muzikale carrière van jonge, meest talentvolle Nederlandse jazzmuzikanten, startende professionals, te stimuleren.
 • Een representatieve staalkaart van het nieuwe Nederlandse jazztalent aan een zo groot mogelijk publiek te presenteren.
 • Ondernemerschap bevorderen door de deelnemende groepen onder meer te betrekken in de promotie.

De organisatie van de Dutch Jazz Competition wordt verzorgd door IMS (producent).
Contact: cees@imsproduction.nl